homeo násbojová uměnítréninkyzápasnícináborgaleriekontakt
Sportovní klub Pretorian

se zaměřuje na bojové sporty, zejména na Mixed Martial Arts (MMA), Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), Muay Thai a Box. Náš tým úzce spolupracuje s bratrskými kluby ze sousedního Polska.

Naším cílem je podporovat a rozvíjet sportovní vyžití v oblasti bojových sportů a to prostřednictvím:

- Realizace tréninků pro děti, mládež a dospělé, se snahou
   všestranně rozvíjet jejich fyzickou i psychickou kondici

- Organizací a realizací sportovních soutěží, galavečerů,
   seminářů (zahraniční trenéři)

- Účastí na domácích i zahraničních soutěžích, seminářů,
   školení, galavečerů apod.

- Spolupráce s tuzemskými i zahraničními sportovními kluby

- Výchovy a vedení mládeže ke zdravému životnímu stylu

- Rozvoje osobnosti člověka

- Upevňování dobrých kolektivnch vztahů a vytváření
   přátelského prostředí, do kterého se všichni rádi vracejí